Bài viết về chủ đề "hành vi"

HÀNH VI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành vi
Vấn đề giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Vấn đề giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Tư vấn về vấn đề điều kiện để làm người giám hộ và quyền của người giám hộ trong trường hợp người được giám hộ là người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi.

Chi tiết >>

Tư vấn về tranh chấp đất đai và khiếu nại về hành vi hành chính

Tư vấn về tranh chấp đất đai và khiếu nại về hành vi hành chính

Luật sư tư vấn về giải quyết tranh chấp đất đai và việc khiếu nại hành vi hành chính của cán bộ Uỷ ban nhân dân xã. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>