Bài viết về chủ đề "hành nghề công chứng"

HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành nghề công chứng
Luật Công chứng số 53/2014/QH13 (Hiệu lực từ 01/01/2015)

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 (Hiệu lực từ 01/01/2015)

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chi tiết >>