Hành lang an toàn đường bộ là gì? Lộ giới là gì?
|

Hành lang an toàn đường bộ là gì? Lộ giới là gì?

Pháp luật đất đai quy định như thế nào về điều kiện tách thửa? Trường hợp diện tích đất đang sử dụng nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ mà người sử dụng đất muốn tách thửa thì cần làm thủ tục gì? Chỉ giới xây dựng mà người sử dụng đất được xây dựng công trình trên thửa đất nằm trong hanh lang an toàn giao thông đường bộ quy định ra sao?

Chi tiết
Đất nằm trong quy hoạch lộ giới chưa được bồi thường Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần 2 có được thể hiện trong bản vẻ?
|

Đất nằm trong quy hoạch lộ giới chưa được bồi thường Cấp giấy chứng nhận QSD đất lần 2 có được thể hiện trong bản vẻ?

Vừa rồi tôi có đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để xin cấp lại giấy chứng nhận QSD đất lần 2, do trước đây tôi đã có giấy chứng nhận QSD đất rồi, nhưng trong bản vẻ thể hiện nhiều loại đất, như: đất giao thông, đất nằm trong quy hoạch lộ giới, đất được cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí