Bài viết về chủ đề "hàng thừa kế thứ hai"

HÀNG THỪA KẾ THỨ HAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hàng thừa kế thứ hai
Luật sư tư vấn một số trường hợp về chia di sản thừa kế.

Luật sư tư vấn một số trường hợp về chia di sản thừa kế.

Luật su tư vấn về quyền hưởng di sản thừa kế, cách thức phân chia di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp phát sinh giữa những người đồng thừa kế. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quyền thừa kế của một số thành viên trong gia đình.

Quyền thừa kế của một số thành viên trong gia đình.

Luật sư tư vấn về quyền hưởng di sản thừa kế của các thành viên trong gia đình. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về thủ tục nhận di sản thừa kế tại ngân hàng và các vấn đề có liên quan

Tư vấn về thủ tục nhận di sản thừa kế tại ngân hàng và các vấn đề có liên quan

Bác 5 của tôi vừa mất, bác có 1 sổ tiết kiệm nhưng không để lại di chúc, đồng thời bác cũng không có vợ con, như vậy theo luật dân sự thì ai là người thừa kế tài sản ạ? Và phải làm những thủ tục gì để có thể lên ngân hàng rút số tiền của bác 5 tôi?

Chi tiết >>