Bài viết về chủ đề "hàng thừa kế thế vị"

HÀNG THỪA KẾ THẾ VỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hàng thừa kế thế vị
Hỏi về thoả thuận phân chia di sản thừa kế

Hỏi về thoả thuận phân chia di sản thừa kế

Mẹ chồng em có giao em một số giấy tờ và muốn sang tên lại cho vợ chồng em gồm: sổ hồng do mẹ chồng em đứng tên (bố chồng em đã mất), bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở và văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có chữ kí của tất cả các con trong nhà đồng ý cho mẹ chồng hưởng toàn bộ tài sản đó (làm năm 2009). Nhưng với điều kiện phải chi ra một số tiền gọi là chia cho anh em.

Chi tiết >>