Bài viết về chủ đề "hạn chế phân chia"

HẠN CHẾ PHÂN CHIA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạn chế phân chia
Phải làm thế nào để giữ lại đất là di sản thừa kế?

Phải làm thế nào để giữ lại đất là di sản thừa kế?

Ba em thì khi sinh ra 3 người con tụi em rồi bỏ đi 22 năm gia đình em không biết 1 chút tin tức gì hết. Bây giờ ba em quay về và đòi chia và bán đất đó nhưng nhà em không ai đồng ý cả. Vậy nhờ anh/chị tư vấn cho em là bây giờ theo luật thừa kế đất đó được chia như thế nào? và làm cách nào để Ba em không bán được một phần đất nào hết ạ. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn trường hợp hạn chế phân chia di sản theo di chúc chung vợ chồng

Tư vấn trường hợp hạn chế phân chia di sản theo di chúc chung vợ chồng

Luật sư tư vấn đối với việc hạn chế phân chia di sản khi việc phân chia di chúc chung vợ chồng khi một người mất ảnh hưởng đến đời sống của người con sống, cụ thể như sau:

Chi tiết >>