Bài viết về chủ đề "hạn chế năng lực"

HẠN CHẾ NĂNG LỰC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạn chế năng lực
Hạn chế năng lực, bị chuyển công tác, có thể nghỉ việc theo Nghị định 108 không?

Hạn chế năng lực, bị chuyển công tác, có thể nghỉ việc theo Nghị định 108 không?

Tôi đang thuộc điều 6 của NĐ trường hợp là: tôi là chuyên viên có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ (2013-2014) nhưng còn hạn chế về năng lực tại 01 phòng thuộc biên chế của cơ quan nhà nước

Chi tiết >>