Bài viết về chủ đề "hài cốt"

HÀI CỐT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hài cốt
Xâm phạm thi thể-mồ mả-hài cốt phạm tội gì?

Xâm phạm thi thể-mồ mả-hài cốt phạm tội gì?

Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>