Bài viết về chủ đề "hạ tầng cơ sở"

HẠ TẦNG CƠ SỞ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạ tầng cơ sở
Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình gồm thông tin (Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>