Bài viết về chủ đề "góp vốn thành lập công ty "

GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn thành lập công ty

 • Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hướng dẫn và quy định cụ thể về thời gian góp vốn, thông báo tiến độ góp vốn, xử lý số vốn chưa góp đủ và các vấn đề khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 • Thành lập doanh nghiệp và Quyền thành lập doanh nghiệp

  Thành lập doanh nghiệp và Quyền thành lập doanh nghiệp.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

  Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp.

  • 19/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập và phát triển, việc thành lập doanh nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ sở hữu. Bên cạnh đó, khi thành lập doanh nghiệp sẽ có được những ưu đãi và các quyền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để góp vốn thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện và thủ tục nhất định. Vậy pháp luật có những quy định gì về vấn đề này.

  Chi tiết