Bài viết về chủ đề "góp vốn thành lập công ty"

GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn thành lập công ty
Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hướng dẫn và quy định cụ thể về thời gian góp vốn, thông báo tiến độ góp vốn, xử lý số vốn chưa góp đủ và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Thành lập doanh nghiệp và Quyền thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp và Quyền thành lập doanh nghiệp

Quyền thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty, với nội dung, điều kiện và thỏa thuận giữa các cổ đông như sau:

Chi tiết >>