Bài viết về chủ đề "giấy xác nhận"

GIẤY XÁC NHẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy xác nhận
Tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài và các vấn đề khác liên quan. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện

Việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại cơ quan đại diện được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện theo trình tự như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược

Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược

Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp bao gồm nội dung về đơn vị tiếp nhận thực hành, người thực hành, thời gian và các vấn đề liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>