Bài viết về chủ đề "giấy viết tay mua bán đất"

GIẤY VIẾT TAY MUA BÁN ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy viết tay mua bán đất
Đất đã thế chấp có thể thực hiện sang tên quyền sử dụng đất ?

Đất đã thế chấp có thể thực hiện sang tên quyền sử dụng đất ?

Gia đình em có mua của ông Nguyễn Văn A một số đất trong quá trình trao đổi mua bán thì ông A có làm một giấy tay bán đất có chữ ký của hai bên mua bán và người làm chứng.

Chi tiết >>