Bài viết về chủ đề "giấy tờ vay nợ"

GIẤY TỜ VAY NỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy tờ vay nợ
Cho vay tiền nhưng không có giấy tờ vay nợ

Cho vay tiền nhưng không có giấy tờ vay nợ

Hợp đồng vay tài sản có bắt buộc phải được lập thành văn bản? Trường hợp không có giấy tờ vay nợ thì bên cho vay có thể kiện đòi tài sản được không? Cách thức xử lý trong trường hợp này?

Chi tiết >>