Bài viết về chủ đề "giấy tay"

GIẤY TAY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy tay
Giấy tặng cho nhà ở viết tay có hợp pháp?

Giấy tặng cho nhà ở viết tay có hợp pháp?

Căn nhà của tôi đang thế chấp tài sản ngân hàng, do vợ chồng tôi đứng tên. Nay chúng tôi kí giấy thỏa thuận (giấy tay) là căn nhà trên là của tôi. Chúng tôi hoàn toàn không tranh chấp về sau, điểm chỉ và có 2 người làm chứng. Vậy giấy tay của chúng tôi có giá trị không? Vì giấy hồng đang thế chấp nên chúng tôi không kí xác nhận chữ kí được

Chi tiết >>