Bài viết về chủ đề "giấy phép thầu "

GIẤY PHÉP THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy phép thầu

 • Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn