Bài viết về chủ đề "giáo viên tiểu học "

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giáo viên tiểu học

 • Quy định về việc giáo viên Tiếng anh dạy 2 tiết/tuần.

  Quy định về việc giáo viên Tiếng anh dạy 2 tiết/tuần..

  • 10/09/2019
  • Nông Hồng Nhung

  Giáo viên tiếng anh tiểu học dạy bao nhiêu tiết một tuần? Có quy định về việc dạy 2 tiết/tuần, 3 tiết/tuần hoặc 4 tiết/tuần không? Nếu dạy thừa giờ thì giải quyết như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không?

  Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không?.

  • 12/01/2017
  • Ls Nguyễn Thảo

  Nội dung yêu cầu: Tôi hiện là GV bậc THCS, theo định mức tiết dạy là 19 tiết/tuần. Tôi được phân công giảng dạy là 08 tiết/tuần và kiêm nhiệm công tác Văn phòng với số tiết là 11 tiết/tuần. Như vậy tôi đã đủ 19 tiết định mức/tuần. Nay tôi được phân công làm kiêm nhiệm thêm công tác Y tế học đường. Vậy xin hỏi trong trường hợp này tôi có được hưởng chế độ gì hay không?

  Chi tiết
 • Tư vấn về việc giảng dạy của giáo viên tiểu học

  Tư vấn về việc giảng dạy của giáo viên tiểu học.

  • 04/09/2015
  • Lại Minh Hiếu

  Tôi là giáo viên tiểu học, được phân công dạy âm nhạc của 5 lớp đó tổng số tiết cả 2 buổi học là 10 tiết và dạy 13 tiết của 2 môn học là thể dục và mĩ thuật từ lóp1 đến lớp 5, tổng số tiết dạy là 23 tiết. Tôi muốn hỏi luật sư việc nhà trường phân công như vậy đúng hay sai? Bản thân tôi không được đào tạo chuyên ngành thể dục và mĩ thuật thì dạy thế nào?

  Chi tiết
 • Giáo viên tiểu học, có được hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?

  Giáo viên tiểu học, có được hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?.

  • 16/02/2019
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Tôi là giáo viên tiểu học (hệ số lương của tôi là 2,10), tôi ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với Phòng Giáo dục thành phố (từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2013) sau thời gian đó thì Phòng giáo dục ký gia hạn hợp đồng với tôi, nội dung có ghi rõ là gia hạn đến khi nào Phòng giáo dục hoặc sở nội vụ có tổ chức xét hoặc thi công chức, nhưng đến hiện tại thì Phòng giáo dục vẫn chưa có tổ chức kỳ thi nào cả.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×