Bài viết về chủ đề "giáo viên giảng dạy"

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giáo viên giảng dạy
Đơn vị dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo đúng hay sai?

Đơn vị dừng chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo đúng hay sai?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi đang hưởng chế độ thâm niên nhà giáo là 11% đơn vị nơi tôi làm việc vẫn chi trả đủ chế độ đến hết tháng 10/2016 sang tháng 11/2016 thì nhà trường không chi trả chế độ 11% cho tôi nữa. Tôi có hỏi lãnh đạo thì lãnh đạo trả lời là do nguồn kinh phí không đảm bảo vì thế đã không thanh toán 11% cho tôi. Như vậy nhà trường làm thế có đúng luật không?

Chi tiết >>