Bài viết về chủ đề "giao nhận tiền"

GIAO NHẬN TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao nhận tiền
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Biên bản giao nhận tiền đặt cọc bao gồm các nội dung về các bên giao, nhận tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc, mục đích và các nội dung khác như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Quy định cụ thể về nội dung trong hợp đồng đặt cọc bao gồm thông tin về tài sản đặt cọc, các bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc ...., cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Nội dung chủ yếu trong Giấy biên nhận tiền đặt cọc thể hiện về bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc, cụ thể như mẫu sau:

Chi tiết >>