Hợp đồng vay tiền giao kết bằng lời nói có phát sinh hiệu lực không?
|

Hợp đồng vay tiền giao kết bằng lời nói có phát sinh hiệu lực không?

Em có cho người đồng nghiệp mượn 310tr để đáo hạn món vay ở ngân hàng và trả lại em sau khi vay lại (nói bằng lời), vì tin tưởng là đồng nghiệp nên không làm giấy tờ gì cả tuy nhiên họ không trực tiếp cầm tiền em đưa mà nhờ kế toán của công ty họ nhận tiền và đi qua ngân hàng trả (vì họ có công ty riêng), sau khi biết được họ đã vay ở ngân hàng mà vẫn không trả em, em có làm giấy xác nhận việc giao tiền đó

Chi tiết
Tư vấn miễn phí