Tư vấn về không còn khả năng chi trả khi vay tín chấp
|

Tư vấn về không còn khả năng chi trả khi vay tín chấp

Chồng em có vay tiền của 1 tiệm cầm đồ dưới hình thức tín chấp 20 triệu đồng, có để lại chứng minh thư nhân dân. Khi vay dưới hình thức bốc họ người ta cắt lãi luôn 4 triệu đồng tức chồng em chỉ nhận được 16 triệu phải yêu cầu trả trong 50 ngày mỗi ngày 400 nghìn là hết 20 triệu. Người ta còn bắt chồng em viết 1 giấy thuê xe máy và bán xe đó mà thực chất chồng em chưa hề đi hay nhìn thấy chiếc xe đó ra sao.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí