Bài viết về chủ đề "giao đất nông nghiệp "

GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao đất nông nghiệp

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc khai hoang?

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc khai hoang?.

  • 14/10/2016
  • Phùng Gái

  Câu hỏi tư vấn: Gia đình chúng tôi có khoảng 4000m2 đất ven sông hồng do gia đình chúng tôi tự khai hoang từ trước năm 1986 để sản xuất nông nghiệp và vẫn sử dụng cho đến nay. Thời gian đầu (khoảng 3 đến 4 năm) gia đình tôi cùng các hộ xung quanh khai hoang và sản xuất mang tính tự phát và không nộp phí sử dụng đất (chúng tôi gọi là nộp sản lượng), thời gian này diện tích khai hoang còn mấp mô chỗ cao chỗ thấp cỏ dại mọc nhiều.

  Chi tiết
 • Hạn mức giao đất nông nghiệp

  Hạn mức giao đất nông nghiệp.

  • 27/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất Đai số 13/2003-QH11 ngày 26/11/2003 như sau:

  Chi tiết