Bài viết về chủ đề "giao đất không thu tiền sử dụng"

GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao đất không thu tiền sử dụng
Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất

Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất

Quy định về giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân nhân, hợp tác xã nông nghiệp và các đối tượng khác được hướng dẫn tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 như sau:

Chi tiết >>