Bài viết về chủ đề "gian lận bầu cử"

GIAN LẬN BẦU CỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gian lận bầu cử
Tư vấn về tội làm sai lệch kết quả bầu cử

Tư vấn về tội làm sai lệch kết quả bầu cử

Làm sai lệch kết quả bầu cử là hành vi của người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử đã giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng bất cứ thủ đoạn nào khác làm sai lệch kết quả bầu cử.

Chi tiết >>