Muốn thực hiện giám định dấu vân tay thì phải thông qua thủ tục như thế nào?
|

Muốn thực hiện giám định dấu vân tay thì phải thông qua thủ tục như thế nào?

Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định là biện pháp thu thập chứng cứ được quy định tại BLTTHS 2015. Đương sự hoặc người đại diện của đương sự có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí