Bài viết về chủ đề "giải quyết chế độ hưu trí"

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải quyết chế độ hưu trí
Hỏi về điều kiện và mức hưởng đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Hỏi về điều kiện và mức hưởng đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm hiện nay tôi 54 tuổi và đang bị bệnh tai biến nhẹ nhưng tôi không có khả năng tiếp tục công tác trong cơ quan nữa. Nếu tôi xin nghỉ mà Giám đốc cơ quan duyệt với nội dung không đủ khả năng lao động thì tôi có được nghỉ trước tuổi và hưởng lương hưu như mức quy định hay không?.

Chi tiết >>