Bài viết về chủ đề "Giả mạo giấu tờ"

GIẢ MẠO GIẤU TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Giả mạo giấu tờ
Nhập cư trái phép vào CH Séc xử lí như thế nào

Nhập cư trái phép vào CH Séc xử lí như thế nào

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em muốn hỏi việc sử dụng giấy tờ giả mạo mang tên người khác để nhập cư tại nước ngoài ( CH Séc) sẽ bị xử lý như thế nào? và làm thế nào để tố cáo hành vi này? Thủ tục ra sao?

Chi tiết >>