Bài viết về chủ đề "gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu"

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi được được cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền nhãn hiệu và hết thời hạn bảo hộ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người được bảo hộ cần tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>