Bài viết về chủ đề "gia hạn HĐLĐ"

GIA HẠN HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gia hạn HĐLĐ
Trường hợp NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kì mà HĐLĐ hết hạn

Trường hợp NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kì mà HĐLĐ hết hạn

Bạn tôi ( anh Phương) có làm việc tại 1 công ty có thời hạn hợp đồng 24 tháng từ tháng 01/01/2013 đến 31/12/2014 . Đến tháng 2 năm 2014 Phương được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty , nhiệm kì 2014-2016 ( cán bộ không chuyên trách) . ngày 15/12/2014 công ty thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với A.Phương vào thời điểm 31/12/2014 , vì thời hạn hợp đồng lao động hết hiệu lực. anh Phương có đề nghị công ty gia hạn hợp đồng nhưng không được giải quyết.

Chi tiết >>