Bài viết về chủ đề "ép buộc"

ÉP BUỘC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ép buộc
Dụ dỗ-ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp xử lý thế nào?

Dụ dỗ-ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp xử lý thế nào?

Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt, cụ thể như sau:

Chi tiết >>