Bài viết về chủ đề "đường thoát nước chung"

ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đường thoát nước chung
Tranh chấp về rãnh thoát nước chung giữa hai gia đình

Tranh chấp về rãnh thoát nước chung giữa hai gia đình

Hỏi: Nhà cháu và nhà hàng xóm bên cạnh có chung 1 đường mương thoát nước gần 2m . Nhà hàng xóm đã xây dựng nhà ở cách đây hơn 10 năm và đẫ lấn vào phần diện tích mương thoát nước là 1,5m . Cách đây mấy năm nhà cháu có xây dựng nhà cấp 4 sát mương thoát nước ( vẫn để lại diện tích mương là 50cm ) nhưng nhà hàng xóm lại đi khiếu nại là nhà cháu lấn chiếm đất công ( mương thoát nước ) lên các cấp chính quyền.

Chi tiết >>