Bài viết về chủ đề "đua xe trái phép "

ĐUA XE TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đua xe trái phép

 • Tư vấn về xử phạt hành chính khi đua xe trái phép.

  Tư vấn về xử phạt hành chính khi đua xe trái phép..

  • 13/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em phạm tội đua xe trái phép nhưng do bốc đồng nhất thời chứ không có hẹn trước ngày giờ đua, có cá cược 1 thùng bia, không có người cổ vũ dàn xếp, 2 xe bình thường không độ chế thay đổi kết cấu. Có gây ra tay nạn giao thông dẫn đến chết người, nhưng em không trực típ gây ra và em cũng không hề hay biết người đua cùng em đã gây ra tai nạn, cho đến khi người đó nhận tội em mới hay.

  Chi tiết
 • Chiếm đoạt tàu bay - tàu thuỷ phạm tội gì?

  Chiếm đoạt tàu bay - tàu thuỷ phạm tội gì?.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ.

  Chi tiết
 • Vi phạm quy định về sửa chữa-quản lý công trình giao thông phạm tội gì?

  Vi phạm quy định về sửa chữa-quản lý công trình giao thông phạm tội gì?.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đây là hành vi của người có trách nhiệm nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không mà vi phạm các quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình đó.

  Chi tiết
 • Tội vi phạm quy định điều khiển tầu bay

  Tội vi phạm quy định điều khiển tầu bay.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vi phạm quy định điều khiển tầu bay là hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường không của người chỉ huy hoặc người điều khiển tầu bay có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

  Chi tiết
 • Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ

  Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy.

  Chi tiết
 • Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn

  Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo đảm an toàn.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đây là hành vi cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy rõ ràng không đảm bảo an toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

  Chi tiết
 • Tội cản trở giao thông đường thuỷ

  Tội cản trở giao thông đường thuỷ.

  • 03/04/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đây là hành vi làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ; lấn chiếm luồng hoặc hoặc có hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

  Chi tiết
 • Quy định về Tội tổ chức đua xe trái phép

  Quy định về Tội tổ chức đua xe trái phép.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội tổ chức đua xe trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi tổ chức đua xe trái phép, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Tội đua xe trái phép

  Quy định về Tội đua xe trái phép.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội đua xe trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi đua xe trái phép, cụ thể như sau:

  Chi tiết