Chậm tiến độ đầu tư có được miễn tiền thuê đất không?
|

Chậm tiến độ đầu tư có được miễn tiền thuê đất không?

Theo quy định pháp luật về đất đai, trong một số trường hợp thì Nhà nước sẽ cho các doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án đầu tư với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trong thời gian xây dựng cơ bản thì sẽ được miễn tiền thuê đất. Vậy trường hợp chậm tiến độ xây dựng thì có được bảo lưu thời gian miễn tiền thuê đất không?

Chi tiết
Thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư?
|

Thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư?

Luật sư tư vấn về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, phương án bồi thường, mức bồi thường và những vấn đề pháp lý liên quan. Để làm rõ những vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn dưới đây.

Chi tiết
Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư công trình có vốn Nhà nước
|

Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư công trình có vốn Nhà nước

Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp? Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp? Trường hợp doanh nghiệp muốn xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì phải làm thủ tục gì? Luật Minh Gia tư vấn những vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí