Bài viết về chủ đề "đơn xin hoãn phiên tòa "

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn xin hoãn phiên tòa

 • Mẫu Đơn xin hoãn phiên tòa

  Mẫu Đơn xin hoãn phiên tòa.

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc hoãn phiên toà? Căn cứ hoãn phiên toà hình sự, dân sự, hành chính? Việc hoãn phiên toà được thực hiện tại thời điểm nào? Trường hợp đương sự có nhu cầu tạm hoãn phiên toà thì có phải làm đơn đề nghị không? Nội dung đơn cần những nội dung chủ yếu nào?

  Chi tiết