Xin nghỉ việc nhưng sếp không cho giải quyết thế nào?
|

Xin nghỉ việc nhưng sếp không cho giải quyết thế nào?

Người lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Trong trường hợp nào người lao động có quyền đơn phương chấm dứt? Cần thực hiện các thủ tục gì để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật
|

Tư vấn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Kính gửi quý công ty luật Minh Gia, Tôi xin trình bày trường hợp của tôi như sau:Tôi đang làm việc tại 1 công ty đã được gần 4 năm, nhưng không kí kết hợp đồng gì cả. Nay tôi gửi đơn xin nghỉ từ hôm gửi đơn đến hôm nghỉ là 11 ngày, công ty không kí duyệt cho tôi nghỉ, đơn của tôi vẫn để đó.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí