Bài viết về chủ đề "đơn phương chấm HĐLĐ "

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn phương chấm HĐLĐ

 • Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động tính như thế nào?

  Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động tính như thế nào?.

  • 16/02/2019
  • Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Dear Luật Minh Gia, Cho tôi hỏi Anh A (nhân viên Công ty tôi) đã có HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng tại Công ty. Anh A viết giấy xin nghỉ ngày 24/6/2015 và ghi là có kế hoạch và định hướng phát triển mới, dự kiến 25/7/2015 mới nghỉ, Trưởng phòng Anh Kiên xác nhận ngày 24/6/2015 và đến 2/7/2015 mới chuyển giấy này lên Phòng Nhân sự. Sau đó ngày 25/6/2015, Anh A nghỉ luôn và Phòng Nhân sự liên hệ không được.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn