Bài viết về chủ đề "đơn phương chấm HĐLĐ"

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn phương chấm HĐLĐ
Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động tính như thế nào?

Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động tính như thế nào?

Cho tôi hỏi Anh Trung (nhân viên Công ty tôi) đã có HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng tại Công ty. Anh Trung viết giấy xin nghỉ ngày 24/6/2015 và ghi là có kế hoạch và định hướng phát triển mới, dự kiến 25/7/2015 mới nghỉ, Trưởng phòng Anh Kiên xác nhận ngày 24/6/2015 và đến 2/7/2015 mới chuyển giấy này lên Phòng Nhân sự. Vậy ngày chấm dứt của Anh Kiên ghi trên HĐLĐ phải là ngày nào? 25/7/2015 (ngày xin nghỉ) hay ngày 25/6/2015 (ngày thực nghỉ). Cụ thể nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>