Nộp những giấy tờ gì để hưởng thai sản?
|

Nộp những giấy tờ gì để hưởng thai sản?

Chế độ thai sản là chế độ thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội , song hành cùng các chế độ về bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí, ốm đau, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,.... Ngoài chức năng đảm bảo thu nhập một phần cho người lao động, còn góp phần quan trọng cho công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đảm bảo quyền được chăm sóc của trẻ em. Vậy điều kiện hưởng chế độ thai sản là gì? Thủ tục hưởng thực hiện như thế nào ?

Chi tiết
Vi phạm hợp đồng lao động xử lý thế nào?
|

Vi phạm hợp đồng lao động xử lý thế nào?

Bộ Luật Lao động 2019 có quy định cụ thể về thời gian thực hiện công việc của người lao động cũng như những quy định về thời gian nghỉ hàng tuần, hàng năm, thời gian được xác định là làm thêm. Tuy nhiên, trên thực tế có một số bộ phận những doanh nghiệp còn chưa có ý thức chấp hành những quy định trên của pháp luật lao động do chính người lao động cũng chưa có những hiểu biết rõ ràng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chi tiết
Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
|

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?

Hiện nay, quan hệ lao động được hình thành và chấm dứt trên cơ sở sự tự do thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Hợp đồng lao động là cơ sở quan trong hình thành quan hệ lao động và cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên. Do đó, khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động hay người lao động sẽ phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì sẽ phải thực hiện trách nhiệm bồi thường.

Chi tiết
Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
|

Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trường hợp một bên trong quan hệ lao động muốn chấm dứt quan hệ lao động mà không cần có sự thỏa thuận hoặc đồng ý với bên còn lại theo quy định của pháp luật. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được xác định là quyền của cả người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, cả hai bên đều phải lưu ý đến những điều kiện khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của mình.

Chi tiết
Thay đổi điều khoản tăng giá trong hợp đồng thuê nhà thế nào
|

Thay đổi điều khoản tăng giá trong hợp đồng thuê nhà thế nào

Trường hợp bên cho thuê tự ý tăng tiền nhà nhưng không có thỏa thuận với bên thuê thì bên thuê phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Trường hợp bên thuê không đồng ý tăng tiền thuê nhà, bên thuê cho thuê có căn cứ để đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Quyền lợi của người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng
|

Quyền lợi của người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động được hưởng quyền lợi gì, chế độ hưởng như thế nào, có được bồi thường không và rất nhiều vấn đề khác bạn sẽ thắc mắc khi rơi vào tình trạng tương tự. Để đảm bảo quyền lợi của mình không bị xâm phạm, bạn hãy tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hoặc hỏi ý kiến tư vấn để có hướng giải quyết phù hợp.

Chi tiết
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
|

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý xuất hiện trong mối quan hệ lao động có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên tham gia quan hệ lao động. Đơn phương chấm dứt hợp đồng của ngừi sử dụng lao động là một trong các hình thức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khác nhau mà người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với người lao động. Vậy, nếu người lao động nên giải quyết vấn đề này như thế nào khi người sử dụng lao động đơn

Chi tiết
Viên chức xin nghỉ việc - Các chế độ được hưởng
|

Viên chức xin nghỉ việc - Các chế độ được hưởng

Luật sư tư vấn chế độ của viên chức được hưởng khi thôi việc theo quy định pháp luật. Viên chức muốn thôi việc thì cần làm thủ tục gì? Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, ban có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Sau khi nghỉ thai sản muốn nghỉ việc thì giải quyết như thế nào?
|

Sau khi nghỉ thai sản muốn nghỉ việc thì giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn người lao động sau khi nghỉ hưởng chế độ thai sản muốn chấm dứt HĐLĐ. Khi chấm dứt HĐLĐ người lao động có được nhận tiền trợ cấp thai sản không? Việc thực hiện chế độ báo trước như thế nào? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Liên hệ tư vấn