Bài viết về chủ đề "đơn phương chấm dứt HĐLĐ"

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn phương chấm dứt HĐLĐ
Công ty được quyền chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ mang thai không?

Công ty được quyền chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ mang thai không?

Vấn đề chấm dứt HĐLĐ được quy định như thế nào? Công ty được quyền chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ mang thai không? Trường hợp công ty chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật thì có phải bồi thường cho NLĐ không? Những vấn đề này được Luật Minh Gia giải đáp như sau:

Chi tiết >>

NLĐ nghỉ việc để chăm sóc bà ốm có phải căn cứ để chấm dứt HĐLĐ không?

NLĐ nghỉ việc để chăm sóc bà ốm có phải căn cứ để chấm dứt HĐLĐ không?

Căn cứ để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì? Trường hợp nghỉ việc chăm sóc bà ngoại ốm có phải là căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hay không? Đối với các vấn đề này, Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Trong thời gian thông báo chấm dứt HĐLĐ thì NLĐ có được xin nghỉ làm tăng ca được không?

Trong thời gian thông báo chấm dứt HĐLĐ thì NLĐ có được xin nghỉ làm tăng ca được không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: NLĐ muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định phải thông báo trước bao nhiêu ngày. Trong khoảng thời gian thông báo có được xin nghỉ làm tăng ca, nghỉ ngày lễ không?

Chi tiết >>

NSDLĐ không thông báo kết quả thử việc và không giao kết HĐLĐ với NLĐ thì giải quyết như nào?

NSDLĐ không thông báo kết quả thử việc và không giao kết HĐLĐ với NLĐ thì giải quyết như nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Công ty không thông báo kết quả thử việc, không giao kết hợp đồng lao động khi hết thời gian thử việc với người lao động có phải là hành vi vi phạm pháp luật? NLĐ có thể khởi kiện công ty với lý do công ty không giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng không thông báo trước không?

Chi tiết >>

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi NLĐ làm mất tài sản của công ty?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi NLĐ làm mất tài sản của công ty?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Khi chấm dứt HĐLĐ, nhân viên đã ban giao công việc nhưng công ty vẫn yêu cầu bồi thường thiệt hại do làm mất tài sản công ty như vậy có đúng không?

Chi tiết >>

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn phải thông báo trước bao nhiêu ngày? Trong thời gian thông báo có tiếp tục phải đi làm theo hợp đồng không?

Chi tiết >>

Người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

Người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có phải hoàn trả chi phí đào tạo không?

Chi tiết >>

Công ty không trả lương khi chấm dứt hợp đồng lao động thì phải giải quyết như nào?

Công ty không trả lương khi chấm dứt hợp đồng lao động thì phải giải quyết như nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng công ty không thanh toán tiền lương thì phải giải quyết như nào?

Chi tiết >>

Chấm dứt HĐLĐ vì thay đổi cơ cấu, công nghệ được hưởng trợ cấp mất việc làm như nào?

Chấm dứt HĐLĐ vì thay đổi cơ cấu, công nghệ được hưởng trợ cấp mất việc làm như nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: NLĐ làm việc chưa đủ 1 năm khi công ty chấm dứt HĐLĐ vì thay đổi cơ cấu, công nghệ thì có được hưởng trợ cấp mất việc làm?

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được đóng bảo hiểm?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được đóng bảo hiểm?

Luật sư tư vấn về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty có được đóng bảo hiểm và chốt sổ bảo hiểm khi nghỉ việc?

Chi tiết >>

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Thời gian làm việc từ tháng 7 năm 2016 có thể được giải quyết trợ cấp thôi việc không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động?

Giải quyết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động?

Luật sư tư vấn: Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động với lý do công ty gặp khó khăn có trái quy định pháp luật hay không? Người sử dụng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ gì đối với người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Giải quyết vấn đề có liên quan.

Chi tiết >>

Đóng BHXH 15 năm 9 tháng có được hưởng lương hưu không?

Đóng BHXH 15 năm 9 tháng có được hưởng lương hưu không?

Trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ thì phải bồi thường như thế nào? Sau khi chấm dứt HĐLĐ thì NLĐ đóng BHXH được 15 năm 9 tháng có được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang mang thai?

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang mang thai?

Luật sư tư vấn: Người sử dụng lao động cho người lao động hiện đang mang thai 2.5 tháng nghỉ việc với lý do: văn phòng hết quỹ vận hành. Vậy người sử dụng cho người sử dụng lao động nghỉ việc có đúng theo quy định của pháp luật không? Người sử dụng lao động có phải đền bù cho người lao động không? Giải quyết vấn đề có liên quan.

Chi tiết >>

Ký kết hợp đồng 5 năm với công ty có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Ký kết hợp đồng 5 năm với công ty có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật sư tư vấn về các loại hợp đồng lao động trong quan hệ lao động, điều kiện để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Chi tiết >>

Có được chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động vi phạm nội qui của công ty?

Có được chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động vi phạm nội qui của công ty?

Nếu trong trường hợp người lao động làm sai quy tắc của công ty, gây ra thiệt hại và ảnh hưởng đến uy tín của công ty thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không ạ? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

Luật sư tư vấn về thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ lễ, Tết có được tính vào thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động không? Thời điểm người lao động được nghỉ việc?

Chi tiết >>

Công ty yêu cầu NLĐ làm việc vào ngày lễ mà NLĐ không đồng ý thì giải quyết như thế nào?

Công ty yêu cầu NLĐ làm việc vào ngày lễ mà NLĐ không đồng ý thì giải quyết như thế nào?

Chào quý công ty luật minh gia, xin công ty tư vấn giúp mình một việc như sau. Mình giờ muốn viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng trong thời gian chờ 45 ngày thì lại trùng vào kì nghỉ tết âm lịch.

Chi tiết >>

Trường hợp nào phải bồi thường cho công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Trường hợp nào phải bồi thường cho công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Kính gởi luật sư! Con hiện đang làm bán thời gian cho một trung tâm anh ngữ. Do làm bán thời gian, nên hai bên chỉ ký hợp đồng dân sự. Trong hợp đồng có các điều khoản về việc nghỉ làm trước hạn hợp đồng (3 năm) thì con phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với lương tháng*thời gian nghỉ trước hạn. Ở cuối hợp đồng, ngoài kí tên còn phải ghi “tôi đã đọc và đồng ý”. Vậy không biết, nếu bây giờ con xin nghỉ trước khi hết hạn hợp đồng thì có phải bồi thường tiền không ạ!

Chi tiết >>

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động được hưởng những khoản trợ cấp gì? Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Cách tính trợ cấp thất nghiệp?

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169