Bài viết về chủ đề "đơn ghi nợ tiền sử dụng đất "

ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

 • Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị ghi nợ, lý do ghi nợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể áp dụng theo mẫu trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×