Bài viết về chủ đề "đối tượng tham gia BHYT"

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng tham gia BHYT
Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế./.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế./.

Kính chào Luật Sư!Cho Tôi xin hỏi và nhờ Luật sư trả lời cho Tôi về một vấn đề với nội dung như sau:Tôi là một viên chức và đang làm việc trên địa bàn được hưởng xã Bãi ngang ven biển theo quy định của thủ tướng chính phủ ban hành.

Chi tiết >>