Bài viết về chủ đề "đối tượng sử dụng đất"

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng sử dụng đất
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng

Hỏi: Năm 2006 mới được cấp sổ đỏ lần đầu cho tất cả hộ dân. Khi làm hồ sơ cấp giấy thì có sự nhầm lẫn mảnh vườn "A"của tôi thành của nhà hàng xóm.

Chi tiết >>