Đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP
|

Đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Em làm công tác văn hoá thông tin tại một phường của một quận thành phố Hồ Chí Minh, em làm được 3 năm, em được hưởng lương theo hệ số 2,34. Mỗi năm thủ trưởng ( chủ tịch phường) ký hợp đồng 1 lần- em là thuộc "loại" là không chuyên trách. Vậy em có được hưởng lương tăng thêm 8% theo NĐ 17/2015/NĐ-CP không luật sư. Nhờ Luật sư trả lời sớm giùm e.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí