Bài viết về chủ đề "đối tượng hưởng"

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng hưởng
Đối tượng được phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 29/2015.

Đối tượng được phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 29/2015.

Kính thưa Luật sư! Ngày 1/2/2008 tôi được dạy hợp đồng đến 31/6/2009 tại trường thcs . Từ 9/2009 - 12/2011 thi tôi tiếp tục ký hợp đồng theo năm học và có đóng bhxh . Đến 3/1/2012 tôi được vào biên chế (hợp đồng không xác định thời hạn) đến nay cũng tại trường đó. Vậy theo Thông tư liên tịch mới sửa đổi thì tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không hay phải chờ đủ 5 năm vào biên chế mới đủ điều kiện?

Chi tiết >>