Bài viết về chủ đề "đối tượng điều chỉnh"

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Nghị định 63/2015/NĐ- CP đối với người lao động dôi dư

Đối tượng điều chỉnh của Nghị định 63/2015/NĐ- CP đối với người lao động dôi dư

Tôi sinh ngày 15/3/1965 (Nam) tôi tham gia bảo hiểm từ tháng 8/1983 tôi công tác tại Công ty TNHH MTV A, công việc nặng nhọc (công nhân trồng rừng). Hiện nay công ty thực hiện cổ phần hóa (Phê duyệt 30/9/2015), tôi thuộc diện đối tượng dôi dư không sắp xếp được việc làm.

Chi tiết >>