Bài viết về chủ đề "đối thoại"

ĐỐI THOẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối thoại
Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn theo quy định hiện nay có bắt buộc không ?

Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn theo quy định hiện nay có bắt buộc không ?

Luật sư tư vấn về trường hợp kinh phí hoạt động đối với công đoàn mới thành lập, chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn, thực hiện tổ chức đối thoại với công đoàn và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về đối thoại tại nơi làm việc

Xử phạt vi phạm hành chính về đối thoại tại nơi làm việc

Mức xử phạt vi phạm hành chính về đối thoại tại nơi làm việc được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>