Bài viết về chủ đề "đối tác pháp lý "

ĐỐI TÁC PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tác pháp lý

 • Điều kiện để được bồi thường đất khi nhà nước thu hồi?

  Điều kiện để được bồi thường đất khi nhà nước thu hồi?.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư,Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư về vấn đề bồi thường về đất như sau: Năm 1989 gia đình tôi được Đảng ủy, UBND xã tổ chức giao cắm xyz m2 đất và nộp thuế đầy đủ với nhà nước. Đến năm 1993 một số cán bộ xã lấy bán cho người nơi khác đến làm nhà ở, không đền bù, bồi thường hay thỏa thuận già với gia đình tôi. Phần đất bị bán đã có tên trong bản đồ địa chính là của gia đình tôi.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn