Bài viết về chủ đề "đối tác pháp lý"

ĐỐI TÁC PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tác pháp lý
Tư vấn về diện tích đường đi nội bộ

Tư vấn về diện tích đường đi nội bộ

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Sổ đỏ của tôi có 1450m2, trong đó có 360m2 đất ở lâu dài, 790m2 ao nuôi cá, 300m2 đất vườn tạp. Nay tôi muốn hỏi một việc như sau. 1. Chiều mặt đường của khuôn viên thổ là 22.8m, tôi có chia cho 2 con của tôi là mỗi người 9.7m chiều mặt đường, chiều sâu là 22m. Ngõ của tôi đi vào phần đất còn lại là nhà ở của tôi có chiều rộng ngõ là 3.4m. Tôi có hỏi địa chính xã nhưng địa chính xã bảo không chia được vì ngõ đi vào phần đất của tôi phải có tối thiểu rộng 5m thì mới chia đ

Chi tiết >>