Bài viết về chủ đề "đo đạc đất"

ĐO ĐẠC ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đo đạc đất
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai?

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai?

Luật sư tư vấn về : Các nguyên nhân dẫn đến sai sót trong việc đo đạc diện tích đất và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Tôi muốn hỏi về thẩm quyền đo đạc đất của cán bộ địa chính xã. Cụ thể trường hợp của tôi như sau:

Chi tiết >>