Bài viết về chủ đề "điều trị nghiện"

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều trị nghiện
Nghị định số 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Nghị định số 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Nghị định số 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, nội dung Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>