Bài viết về chủ đề "điều lệ công ty cổ phần"

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều lệ công ty cổ phần
Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần - Nội dung gồm thông tin về công ty, cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, cơ cấu quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Dự thảo điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên này có tính tham khảo. Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005

Chi tiết >>

Nội dung Điều lệ công ty

Nội dung Điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Điều lệ Công ty (các loại hình doanh nghiệp) cần đáp ứng đủ các nội dung sau đây:

Chi tiết >>