Điều lệ công ty, điều lệ doanh nghiệp mới nhất 2021
|

Điều lệ công ty, điều lệ doanh nghiệp mới nhất 2021

Điều Lệ Công Ty được coi là bản “thỏa ước” giữa các thành viên có vốn góp vào công ty quy định về quyền, nghĩa vụ của các thành viên và quy trình hoạt động, quản lý, điều hành của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều lệ công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quản lý, quyết định các chiến lược phát triển của các doanh nghiệp bởi quy định của pháp luật luôn ưu tiên theo “Điều lệ công ty”.

Chi tiết
Nội dung Điều lệ công ty
|

Nội dung Điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Điều lệ Công ty (các loại hình doanh nghiệp) cần đáp ứng đủ các nội dung sau đây:

Chi tiết
Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
|

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Điều lệ công ty là do công ty ban hành, là bản cam kết của các thành viên công ty về việc thành lập công ty, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Khi ban hành điều lệ nội dung điều lệ phải căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật. Trong trường hợp, bạn cần tìm hiểu về điều lệ bạn có thể tham khảo theo mẫu chúng tôi cập nhật sau đây.

Chi tiết
Thay đổi Điều Lệ công ty, tỷ lệ bao nhiêu thì nghị quyết được thông qua?
|

Thay đổi Điều Lệ công ty, tỷ lệ bao nhiêu thì nghị quyết được thông qua?

Kính gửi quý Công ty luật Minh Gia. Công ty Chúng tôi có một thắc mắc muốn Công ty giải đáp thắc mắc về Luật doanh nghiệp. Cu thể: Công ty chúng tôi là Công ty Cổ phần, không phải công ty Đại chúng và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang hoạt động tuân thủ theo điều lệ tổ chức và theo Luật doanh nghiệp năm 2005.

Chi tiết
Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động do đơn vị tự quyết định
|

Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động do đơn vị tự quyết định

Hệ số lương chức danh là 6.0. Định suất 1,100,000. Vậy làm sao để biết được mức lương đóng bảo hiểm là bao nhiêu ? Vì sao trong cty những người có hệ số lương chức danh từ 3.5; 3,2; 2.9 lại có mức lương đóng bảo hiểm là 3,317,000. Còn tôi và bạn tôi ( hệ số lương chức danh là 5.4) lại có mức lương đóng BH là 3,887,000. Xin hướng dẫn dùm. Xin cảm ơn!

Chi tiết
Mẫu Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
|

Mẫu Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Nội dung điều lệ công ty/doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bao gồm các thông tin về tên, trụ sở, địa chỉ, người đứng đầu doanh nghiệp, vốn, cơ cấu vốn, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí