Bài viết về chủ đề "Điều kiện về hưu trước tuổi"

ĐIỀU KIỆN VỀ HƯU TRƯỚC TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Điều kiện về hưu trước tuổi
Tư vấn về mức hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Tư vấn về mức hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Nội dung yêu cầu tư vấn: Anh tôi sinh ngày 06/4/1963, hiện giáo viên ở thị trấn, ra trường công tác từ ngày 01/9/1981, biên chế ngày 01/4/1983

Chi tiết >>

Xin nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu nhưng đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Xin nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu nhưng đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp xin nghỉ việc nên làm hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi hay làm hồ sơ xin đóng bảo hiểm có lợi hơn? Tôi năm nay 43 tuổi là giáo viên, hệ số lương hiện hưởng là 4,32 đến 15 tháng 10 năm 2015 tôi tham gia bảo hiểm đủ 23 năm.Tôi xin hỏi. Xin nghỉ hưu trước tuổi có được không? nếu được chế độ nghỉ hưu được tính như thế nào? Nếu nghỉ công tác xin đóng bảo hiểm có được không? và nếu đóng bảo hiểm thì mấy năm nữa đủ điều kiện để nghỉ hưu và cách tí

Chi tiết >>